Hallå där miljövänner!

Återanvändning är Återvinning på riktigt

Att ta ansvar för miljön har aldrig varit enklare! Vi hämtar det ni behöver bli av med och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar framtid! Vi tar vårt ansvar genom att det vi hämtar hanteras och återvinns på bästa möjliga sätt. Genom att källsortera på kan vi separera i fraktioner för materialåtervinning och urskilja det som vi kan ge nytt liv genom återbruk. Vi letar ständigt nya vägar för återanvändning och samarbetar med organisationer och företag för att hitta nya användare och användningssätt.

VÅRT ANSVAR

Genom att ta ansvar vill vi erbjuda bästa möjliga återvinningsservice både gentemot våra kunder, miljön och vår gemensamma framtid.

pixall återvinner och återanvänder återbruk

Återvinning

Vi källsorterar och ser till så att rätt material hamnar på rätt plats.

Vi sorterar i fraktioner: Trä, Metall, Glas och keramik, Gips, Brännbart, Hårdplast, Mjukplast, Kläder och textilier, Vitvaror, Kem-avfall,  El-avfall m.fl.

Återbruk

Återanvändning

Vi har som mål att återbruka så mycket som är möjligt. Vi letar ständigt efter nya användare och samarbetar med välgörenhetsorganisationer och företag för att hitta nya vägar att hitta nya använadare.

Genom att renovera, reparera, rengöra och
omdesigna försöker vi ge gamla saker som väldigt ofta har en hög kvalitet ett förnyatt liv och kanske ett nytt användningsområde.

Vanliga frågor

  • Mycket av det jag vill bli av med är fina saker, hur tar ni hand om dessa?

    Vi försöker alltid återanvända det vi hämtar.

    Kan vi inte själva hitta användare så skänker t.ex kläder och möbler till välgörenhetsorganisationer.